Ankara Kombi Servisi 272 82 92 | Ankara Kombi ve Klima Servisi

➋➐➋➑➋➒➋

Ankara Kombi Servisi 272 82 92

ankara geneli kombi servis hizmeti

 

 

Ankara Kombi Servisi 272 82 92

 

Ankara Kombi Servisi olarak Ankara‘nın tüm merkez ilçelerine garantili teknik servis hizmeti sunmaktayız.Ev veya işyerlerinizde kullanmakta olduğunuz markası modeli ne olursa olsun tüm marka kombi cihazlarınız için bizleri arayarak servis talebinde bulunabilirsiniz.

Kombi Nedir?
Kombi kelimesi, ne yazık ki birçok teknolojik kelime gibi dilimize yabancı dillerden geçmiştir. Kombi kelimesi ile aslında kat kaloriferi denilmek istenmektedir.

Kombiler, lpg veya doğalgaz kullanan ve ev veya mekanların ısınma ve sıcak su ihtiyacını karşılayan cihazlardır.

İngilizce ” Combi” olarak baktığımızda, bir karşılık bulamamaktayız. Türkçemizde kullandığımız manada kombinin karşılığı Combi Boiler’dır ve büyük ihtimalle ufak bir kısaltmayla, boiler kelimesi atılarak sadece kombi kelimesi kullanılmaktadır. Combi Boiler’da ise “Gas-fired Combi-nation Boiler” daki combination (birleşme, birleştirme) kelimesinin kısaltması olarak combi (kombi) kullanılmıştır.

Kombiler, bireysel kullanıma yönelik sistemlere üyedirler.

Kat kalorifer kazanlarında olduğu gibi depolanmış bir su kütlesinin ısıtılmasından farklı olarak kombiler şofbenlerdeki gibi bir boru demetinden akan suyun ısıtılması prensibine dayanmakta olup, çok az yer kaplarlar.

Sıcak su temini cihaz içindeki boyler veya ani su ısıtıcısı ile sağlanır.

Pilot alevli ve elektronik ateşlemeli tipleri vardır.

Kombi cihazına yanma havasının temini ile baca gazlarının dışarıya atılış şekillerine göre sınıflandırmak mümkündür.

Hermetik Tip Kombiler : Açık yanma odası bulunmayan kombiler. Hermetik tabir ettiğimiz cihazlar olup bacaya ihtiyaç göstermezler. Yanma odaları kapalı hücre biçiminde olup, doğalgaz için gerekli olan yanma havasını bir fan yardımı ile dışarıdan alırken, yanma sonucu oluşan atık gazları aynı şekilde dış ortama vermektedir. Hermetik cihazlar bir hava akım borusu ile dış ortama bağlanmak zorundadır.

Bacalı Tip Kombiler : Yanma odası bulundukları ortama açık olan ve bulunduğu ortamın havasını kullanan baca bağlantısı bulunan cihazlar bacalı kombi olarak adlandırılırlar. Mutlaka çekişi iyi bir bacaya bağlanmalı ve bulunduğu ortam havalandırılmalıdır. Banyolar ve hacmi 8m3’ten az olan yerlere konması uygun değildir.

Kombi Seçimi Esnasında Göz Önünde Bulundurulacak Önemli Noktalar.

Mekanın hacmi :

Bacalı veya fanlı kombi cihazları açık yanma hücrelidirler. Yanma işlemini ortam havasını kullanarak yerine getirdikleri için bu tip cihazların monte edildiği mahaller, minimum 10-12 m³ hacminde olmalıdır.

Havalandırma Durumu :

Bacalı ve fanlı cihazlar, içinde bulundukları mahalin havasını kullandıklarından bulundukları hacimler yeterli havalandırmaya sahip olmalıdır.Mahal uygun kesite sahip bir iç mahalden sürekli olarak havalandırmalıdır. Menfez kesitleri cihaz kapasitesine bağlıdır. Ve 24,000 kcal/h’lık bir cihaz için 130cm² dir

Hermetik cihazların monte edildiği mahale havalandırma menfezi konulmasına gerek yoktur. Çünkü bu tip cihazlar sanip oldukları özel baca kiti vasıtasıyla, yanma için gerekli taze havayı doğrudan dış atmosferden alır ve eğzoz gazını yine aynı set vasıtasıyla dış ortama tahliye ederler.

Bacalı tip cihaz özel bir uygulama ile dolap ve kapalı bir hücre içerisine monte edilecekse bu durumda bu bölümün üst ve alt seviyelerinde çekiş ve taze hava gereksinimi için sırayla 32-65cm² kesitlerinde birer adet menfez bulundurulmalıdır.

Baca durumu :

Bacalı cihazların monte edileceği mahalde çekişi iyi, uygun kesite sahip müstakil veya şönt tip bir baca bulunmalıdır. Cihazların bacaya bağlantısında standartların öngördüğü kriterlere uyulmalıdır. Baca bağlantı borusu bacaya tam sızdırmaz olarak bağlamalıdır. Hermetik ve fanlı cihazlar için baca gereksinimi yoktur. Ancak fanlı cihazlarda atık gaz seti, hermetik cihazlarda ise baca kiti uygun konumda ve ölçüde monte edilmelidir.

Hermetik cihazlarda atık gaz setinin çıkış noktası bir başka kombinin çıkış setine açılabilir pencere veya herhangi bir hava menfizine 100cm’den daha yakın olmamalıdır. Bu konuyla ilgili olarak standartlarda öngörülen detay uygulama kurallarına riayet edilmelidir.

Cihazları duman kanalı ve atık gaz çıkış setlerinin yanabilir malzemelerden uzaklığı minimum 5cm olmalıdır.

Bacalı tip kombiler, müstakil bacalı apartmanlarda yukarıdan aşağıya doğru maksimum 5 kata kadar şönt bacalı apartmanlarda ise yine yukarıdan aşağıya doğru maksimum 10 kata kadar uygulanabilir. Daha fazla kat içeren yüksek apartmanlarda ise yine bu sınırları aşan alt katlara Hermetik kombi uygulamak zorundadır.

Isı Kaybı :

Kombinin monte edileceği konutun ısı kaybı, içinde bulunulan bölgenin iklim koşulları ve binanın yalıtımı dikkate alınarak konfor koşullarını sağlayacak şekilde hesaplanmalıdır. Kombiler genellikle 20,000 kcal/h ve 25,000 kcal/h kapasitelerinde üretilirler. Konutun hesaplanan ısı ihtiyacı dikkate alınarak uygun kapasiteli cihaz belirlenmelidir.

Kritik devre basınç kaybı :

Kombilerde kullanılan sirkülasyon pompaları genellikle 3 devirlidir. Sirkülasyon pompasının debisi konutun ısı ihtiyacını, basma ve yüksekliği ise kalorifer tesisatındaki direnci yenerek nitelikle olmalıdır. Cihaz iç direnci ile kritik devre basınç kaybı toplamı pompanın manometrik basma yüksekliğinden düşük olmalıdır. Aksi takdirde kalorifer tesisatındaki yetersiz sirkülasyon ve ısınamama sorunlarıyla karşılaşılır. Bu nedenle kullanılacak kombinin sirkülasyon pompası karakteristik değerlerini tesisata uygunluğu kontrol edilmelidir. Ayrıca cihaz montajı yapıldıktan sonra, ısıtma tesisatının toplam direnci dikkate alınarak sirkülasyon pompasının çalışma kademesi uygun devre ayarlanmalıdır.

Tesisat su hacmi ve genleşen su miktarı :

Kalorifer tesisatında genleşen su miktarı, kombi cihazı içerisendeki genleşme tankı kapasitesi ile yakından ilgilidir. Tesisat suyunun ısınması sonucu oluşan genleşmenin tank tarafından kompanze edilmesi gerekir. Kombilerde kullanılan genleşme tankı hacmi cihaz kapasitesine göre 6-10 litre arasında değişmektedir. Tesisattaki toplam su miktarı ise radyatör cinsi, boru çapı metrajı ile yakın ilişkilidir. Kombi cihazlarının monte edileceği konutlarda tesisattaki toplam su miktarı maksimum 220 litreyi aşmamalıdır. Bu nedenle kombi cihazlarının yeni konutlarda gerek yakıt tasarrufu gerekse genleşmenin konpanze edilmesi amacıyla düşük su hacimli radyatörlerin kullanımı tercih edilmelidir. Tesisatta mevcut radyatörler kullanılacaksa tesisat su hacminin cihazın genleşme tankı kapasitesine göre uygunluğu kontrol edilmelidir.

Cihazın modeli, ateşleme şekli :

Bacalı, fanlı ve hermetik kombilerin ateşleme türüne göre pilot alevli ve elektronik ateşlemeli modelleri mevcuttur. Pilot alevli cihazlarda çalışma konumunda pilot sürekli yandığından ihmal edilecek düzeyde de olsa ilave bir gaz tüketimi söz konusudur. Elektronik ateşlemeli cihazlarda ise ısıya veya sıcak suya ihtiyaç duyulduğunda ana yakıcı otomatik olarak devreye girmektedir. Bu nedenle elektronik ateşlemeli cihazların kullanımı daha konforlu, yakıt tüketimi daha ekonomiktir. Ancak elektronik ateşlemeli kombilerin ilk yatırım maliyeti biraz daha yüksektir.

Ateşleme türüne göre hangi cihazın seçilmesi gerektiği kararında teknik bir sınırlama yoktur. Bu karar tamamıyla kullanıcının arzusu ve tercihine göre verilmelidir.

Cihaz ve tesisat montajında dikkat edilecek hususlar :

Kombi cihazları üretim ve uygulama teknolojileri gereği bacalı, hermetik ve fanlı olmak üzere üç farklı modelde üretilir. Ve piyasaya sunulurlar. Işlevsel özellikleri gereği her üç tip cihazın monte edilebileceği mahaller ile ilgili sınırlamalar ve tesisat montajlarına ilişkin kurallar uluslar arası standartlarda tanımlanmıştır.

Gaz Tesisatı Montajı :

– Gaz hattında özel doğalgaz borusu kullanılmalıdır. Gaz tesisatı fitingsli yapılacaksa bağlantı yerlerinde keten ve sızdırmazlık macunu kullanılmalıdır.
– Doğalgaz tesisatında kullanılacak borunun çapı ve güzergahı onaylı projeye uygun olmalıdır. Gaz boru çapı cihaz gaz giriş ölçüsünden daha küçük olmamalıdır.

– Gaz tesisatının sızdırmazlık testi yapılmadan ve uygunluğu kontrol edilmeden cihaz işletmeye alınmamalıdır. Gaz hattı sızdırmazlık kontrolü gaz sayacı ile cihaz gaz vanası, ve gaz vanası ile gaz bloğu arasında ayrı ayrı yapılmalıdır.

– Kombi girişine gaz açma / kapama amacıyla mutlaka bir adet küresel doğalgaz vanası konulmalıdır,

– Gaz boruları dolap içlerinden lambri arkasından, kartonpiyer altından geçirilmez. Mutlaka açıktan çekilmek zorundadır.

– Gaz borusunun geçiş güzergahı konusunda ilgili gaz idaresinin şartnamesine uyulmalıdır.

Isıtma ve Kullanım Sıcak Su Devresi Montajı :

– Kalorifer tesisatında siyah dikişli boru, kullanım suyu tesisatında ise galvaniz boru kullanılmalıdır.

– Soğuk su girişine bir adet açma kapama vanası ile soğuk su tesisatından gelecek pislikleri tutmak amacıyla bir adet filtre konulmalıdır.baymak servis

– Kombinin kalorifer dönüş hattı üzerine bir adet pislik tutucu filtre konulmalıdır.

– Tesisat montaj konumuna göre üstten veya alttan dağıtım olabilir. Eğer ısıtma tesisatı üstten dağıtım ise tesisatın en üst noktasına otomatik hava tahliye pürjörü konulmalıdır.

– Her bir radyatörün giriş ve çıkışına radyatör vanası konulmalıdır dönüşe konulacak vananın reğlaj ayarı tip olması tavsiye edilir.

– Kullanım esnasında radyatörlerde olabilecek havanın tahliye edilebilmesi amacıyla her radyatör grubunda hava tahliye pürjörü olmalıdır.baymak servis

– Herhangi bir nedenle tesisatta oluşacak aşırı genleşme neticesinde kalorifer tesisat suyu 3 bar emniyet ventilinden tahliye olacaktır. Mahalde kirliliğe neden olmamak için 3 bar emniyet ventilinin ucu uygun bir boru parçası ile drejana bağlanmalıdır.

– Kombi kalorifer tesisatındaki suyun zorunluluk halinde boşaltılması gerekebilir. Bu amaçla; kalorifer tesisatının en alt seviyesindeki uygun noktaya

( genellikle banyo) boşaltma musluğu takılmalı ve en yakın gidere bağlantısı yapılmalıdır.

– Kombinin kullanım sıcak su devresi bulaşık ve çamaşır makinelerini de besliyorsa, uygun yerlere bağlantı muslukları monte edilmelidir.

Bacalı Tip Kombiler

Yanma odası bulundukları ortama açık olan ve bulunduğu ortamın havasını kullanan baca bağlantısı bulunan cihazlar bacalı kombi olarak adlandırılırlar.

Mutlaka çekişi iyi bir bacaya bağlanmalı ve bulunduğu ortam havalandırılmalıdır. Banyolar ve hacmi 8m3’ten az olan yerlere konması uygun değildir.

Nelere dikkat etmelisiniz?

Tüm firmalardan ayrıntılı bilgi alınız.

TSE, CE, ISO 9002 standartlarına sahip olup olmadıklarını araştırınız.

Satış sonrası hizmetlerini inceleyiniz.

Cihazlar için verilen garanti şartlarını sorunuz.

Yanma ve yakıt tasarruf sistemlerini kıyaslayınız.

Cihazı çalışır vaziyette görmeye gayret ediniz.

Firma yetkili bayilerine, ücretsiz keşifle dairenizi inceletip cihaz tipini belirleyiniz.

Cihazınızı eğitimli bayi ustalarına monte ettiriniz.

Ana firma tarafından belirlenen prosedürlerin uygulanışını kontrol ettiriniz

Hermetik Tip Kombiler

Açık yanma odası bulunmayan kombiler.

Hermetik tabir ettiğimiz cihazlar olup bacaya ihtiyaç göstermezler.

Yanma odaları kapalı hücre biçiminde olup, doğalgaz için gerekli olan yanma havasını bir fan yardımı ile dışarıdan alırken, yanma sonucu oluşan atık gazları aynı şekilde dış ortama vermektedir.

Hermetik cihazlar bir hava akım borusu ile dış ortama bağlanmak zorundadır.

Yoğuşmalı Kombi Nedir?

Yoğuşmalı kombilerin çalışma prensibi normal hermetik cihazlar gibidir.

En önemli fark ısı eşanjörlerinin yakıcıdan ve baca gazlarından daha fazla ısıyı absorbe edebilecek daha büyük alana sahip olabilmesidir.

Ana eşanjör,kazan dönüş suyu sıcaklığı yeteri kadar düşük olduğunda baca gazlarını 54 C’nin altına düşürecek ve baca gazları soğutabilecek özelliğe sahiptir.

Sıcaklığı 54 C’nin altına düşürülen baca gazları içersindeki su buharı yoğunlaşır ve su buharı içerisindeki gazlı sıvı geri kazandırılarak kazanda kullanılır.

Şayet bu kazanım yapılmamış olsa baca gazları ile atık ısı olarak atılacaktır.

Baca gazı sıcaklıkları klasik kazanlarda 200-250 C’iken bu değer yoğuşmalı kazanlarda 50-60 C civarındadır ve potansiyel kazanç buradan elde edilmektedir.

Yoğuşmalı kombi Seçimi:

Kazan Kapasiteleri ihtiyacı karşılayacak şekilde seçilmelidir.

Gerektiğinde büyük seçilen klasik kazanlar düşük kapasitede kullanılacağından % 3-5 daha düşük verimle çalışırlar.

Yoğuşmalı kazanlar gerektiğinden büyük seçilmesinin verim üzerindeki etkisi klasik kazanlardan daha azdır.

ancak gerektiğinden büyük seçilen kazan ilk yatırım bedelinin geri dönüşümünü uzatacaktır.

Fan

sistemin en önemli iki elemanı fan ve gaz valfidir.

Değişken hızlı fan,gerekli devir sayısını sağlayan sinyal,dış hava sıcaklığını referans alan ve yanma için gerekli hava miktarını sağlayan optimum fan devir sayısını hesaplayan elektronik regülasyon sisteminden alır.

sinyal konutun o anki hava koşullarında ısıtabilmesi için gerekli olan enrjiyi temin edecek yanmayı sağlayacak hava miktarına göre fan devrini ayarlar.

Değişken hızlı,DC motorlu kazan besleme fanı elektrik tüketimini klasik kazanlara göre % 15-50 arasında azaltmaktadır.

Yoğuşmalı Kombi Seçimi

Gerektiğinde büyük seçilen klasik kazanlar düşük kapasitede kullanılacağından % 3-5 daha düşük verimle çalışırlar.

Yoğuşmalı kazanlar gerektiğinden büyük seçilmesinin verim üzerindeki etkisi klasik kazanlardan daha azdır.

Ancak gerektiğinden büyük seçilen kazan ilk yatırım bedelinin geri dönüşümünü uzatacaktır.

Kombi Cihazı Satın Alırken Dikkat Edilmesi Gereken Konular

Doğalgaza geçiş dönemi ve özellikle tercih edilecek ürünlerin seçimi daima zor olmuştur. Marka, model, kapasite gibi belirleyici özellikler hakkında farklı kişi ve firmalardan değişik ve çelişkili bilgiler alınabilir. Bunlarda tüketicinin karar vermesini daha da zorlaştırmaktadır. Tüketici her zaman en iyiyi, en kaliteliyi, en güvenli olanı, en uzun ömürlü olanı ve en ekonomik olanı almak arzusundadır. İşte bu aşamada sizlere yardımcı olabilecek bazı hususları sizlere kısaca özetlemek istedik.

Tüm firmaların kombi cihazları ile ilgili yetkililerden veya bayilerden tatmin edici bilgiler alarak cihazları tanıyın. Satın almayı düşündüğünüz ürünleri almadan önce mutlaka görün ve inceleyiniz. Cihazı çalışır halde görmeye gayret ediniz. Çalışır cihazın sesini (sessiz olması önemlidir), alev boyunu ve alev modülasyonunu, emniyet sistemlerini, pompa çalışmadan gaz yolunun açılıp açılmadığını, ateşleme sistemini (elektronik ateşleme olması çok önemlidir) inceleyiniz. Otomatik kontrol setleriyle hem tasarruflu kullanım hem de konforlu bir kullanım sadece elektronik ateşlemeli kombilerde mümkündür. Elektronik ateşlemeli kombilerde ayrıca sürekli pilot alev sarfiyatı olmadığından daha tasarrufludurlar.

Çevrenize, dost ve akrabalarınıza, kısaca kombi kullanan tanıdıklarınıza sorunuz. Şikayet ve övgülerine dikkat ediniz.

Kombinin en önemli elemanları olan ısı eşanjörünü, pompa ve brülörü inceleyiniz. Bu parçaların uzun ömürlü olmasına dikkat ediniz.

Cihazın tipine ve ısıl kapasitesine mutlaka dairenizi inceleterek karar veriniz. Tam bir mühendislik çalışması yaptırmadan (ısı hesabı, baca analizi gibi) cihazınızı almayınız.

Cihazların emniyet sistemlerini mutlaka inceleyiniz. Yıllarca iç içe yaşayacağınız bu cihazların uzun yıllar problemsiz çalışacak emniyet sistemleriyle donatılmış olmasına dikkat ediniz.

Cihaz LPG (tüpgaz) ve doğalgaz ile çalışabiliyor mu?

Cihaz ISO 9002 ve TSEK standartlarına haiz mi?

Cihaz çevre dostu mu? Çevreye zararlı azot oksitlerin emisyon oranı düşük mü? ÖKETECH amblemi var mı?

Cihazların sadece fiyatına bakmayınız. Unutmayınız ki, fiyatı belirleyen cihazın yapımında kullanılan malzeme ve hizmetin kalitesidir. Cihazın fiyatının üzerindeki malzeme ve emniyet düzeneklerinin kalitesiyle; verilecek yedek parça ve servis güvencesiyle; cihazın tasarruflu, uzun ömürlü olmasıyla doğru orantılı olmasına dikkat ediniz. Ucuz olanı değil, kullandıkça size ucuza gelecek olanı seçiniz.

Tüm araştırmaları yaptıktan ve cihaz markasına karar verdikten sonra ana firmayı arayarak bölgenizdeki yetkili ana bayii adres ve telefonlarını öğreniniz. Cihazı herhangi bir yerden alarak başka bir tesisatçıya kesinlikle monte ettirmeyiniz. Cihazı yetkili bayiden alarak mutlaka yetkili bayiye monte ettiriniz.

Unutmayınız ki demirdöküm yetkili bayileri bu konuda özel olarak eğitilmişlerdir. Yetkili bayiler olabilecek montaj hataları mevcut ise gidermekle yükümlüdürler. Aksi takdirde her marka cihazın montajında dikkat edilecek birkaç püf noktanın ihmalinde hem sistem hem de cihazda maliyeti çok fazla olabilecek arızalar meydana gelecektir. Bu konuya dikkat ediniz ve ihmalkar davranmayınız.

Kombi ve Radyatörler ile ilgili teknik bilgiler

1- Kombinizi istediğiniz ayarda tutabilirisiniz. Cihazı kısık derecede kullanmak cihaza zarar vermez.

2- Cihazınıza yılda bir kez mutlaka bakım yaptırmanız gerekmektedir.

3- Kış aylarında sürekli çalışan kombilerinizin gece kısık ayarda çalışması uygun olacaktır.

4- Cihazınızın su basıncı 1.5 bar seviyesinde olmalıdır.

5- Cihazınızda meydana gelecek sorunlarda , verdiğimiz teknik destek sonucu giderilmiyorsa, kesinlikle cihaza müdahale etmeyin.servisin gelmesini bekleyin.

6- Radyatörlerinizin ısısından memnun değilseniz. Kalorifer sistemini temizlettirin.

7- Isınamıyorsanız radyatörlerinizin ısısını kontrol edin. Eğer sıcaksa ve hala ısınamıyorsanız, evinizdeki izolasyon yetersizdir. İçerideki ısıyı muhafaza edemiyorsanız, kayıplar oluşacak, bu nedenle ısınamadığınız gibi yüksek fatura ödeyeceksiniz.

8- Cihazın performansı ve sağlı açısından en üç petek kullanılmalıdır. Zira tasarruf olsun diye 1 veya 2 petek kullanırsanız cihazınız kısa zamanda durup çalışacağından zarar görecektir.

9- Zemin katta ve teras katta oturanlar ara katlara göre daha yüksek fatura öderler. Aksi için iyi bir izolasyon gerekmektedir.

10- Radyatörlerinizin üstü sıcak altı soğuk ise radyatör sistemindeki su, çeşitli nedenlerden dolayı iyi devir daim yapamamaktadır. Zira kombiden çıkıp peteklere giden su aynı hızda kombiye geri gelmelidir, aksi halde iyi ısınma sağlanamaz.

11- Peteklerinizin havasını almak için peteğin üst yan kısmında bulunan prüjörü gevşetip su gelene kadar beklemelisiniz. Bunu yaparken cihazınız kapalı olmalıdır. Işlem bittikten sonracihazın suyunu tekrar kontrol edin.

12- Peteklerinizde hava olup olmadığını anlamak için peteğe karşıdan bakıldığında sıcaklık üst vana kısmından girer diğer yarısı soğuk olur. Üstü sıcak altı soğuk ise hava yoktur. Radyatör durup dururken hava yapmaz. Hava yapması için sistemin suyunun boşaltılması gerekmektedir. Bunun için arıza –tadilat-boya v.b gibi işlemler sonucu ortaya çıkar.

Kombi Arızalarında Yapılan İşlemler

Kombiniz arıza yaptığında sizin yapmanız gerekenleri,yani kombinin çalışması için asgari şartları yerine getirmeniz gerekmektedir.

Nedir bunlar:

Kombinize elektrik akımı sağlıklı bir şekilde gelmelidir.Aynı şekilde gaz akışı da sağlıklı olmalıdır. Yani sigorta atmışsa ,ya da gaz vanası kapalı ise kombinizin yanmaması doğaldır.Tesisatta gerekli su basıncını sağlamakta asgari şartlar arasındadır.

Sonuç olarak servis çağırmadan önce; elektrik akımı var mı yok mu bakılacak, gaz geliyor mu bakılacak,tesisattaki su basıncı 1 barın üstünde mi bakılacak. Bu şartlar sağlanmışsa ve de kombi yanmıyorsa arızaya servis çağırılması gereklidir.

Birde tartışma konusu olan garanti kapsamının neleri kapsadığı konusu:en çok tartışılan konular arasında yada başka deyişle zamanımızın çok harcandığı bir konudur.

Sayın tüketiciler garanti;üretilen malın üretim hatalarına karşıdır. Değilse sizin bacanızın çekmemesi,tesisatınızın hatalı yapılmış olması,sigortanın atmış olması,gaz vanasının kapalı unutulması,tesisattaki su basıncının düşük olması,reset yapmayı bilmemek garanti kapsamına girmez.

Şimdi garanti kapsamına girmezse ne olur:Garanti kapsamına giren bir iş ise servis parasını merkezden alır,fakat gaz vanasının kapalı olması veya tesisatta su basıncının düşük olması gibi arızalar için merkez para ödemez. Merkez para ödemezse müşterimiz para ödemezse biz parayı kimden alacağız. O zaman müşterilerimiz servis ücretini ödemek durumunda kalacaktır.

Bizler genelde bu durumları hatırlatıyoruz;bazı müşterilerimiz anlayışla karşılayıp teşekkür ettikleri gibi ,bazıları ise kaçacak mıyız neden parayı söylüyorsunuz,servis değil misiniz? gelmek sizin göreviniz değil mi? diye tartıştığımızı olaylar çok olmuştur.

Bu gibi tatsız tartışmaların olmaması için tüketicimizde haklarını bilecek; servislerimizde hakkı olan parayı; isteyecektir.

Servis geldiğinde kombiniz hakkındaki sorunlarınızı tek tek anlatınız. Sizler bize hangi arızaları söylerseniz bizler o arızaları gideririz, ancak bizim gözümüze çarpan arızaları da size söyleriz kabul ederseniz o arızaları da yaparız.

Fiyat konusunda herhangi bir tutarsızlık hissettiğiniz an fiyat listesini görmek en doğal hakkınızdır.

Şunu unutmayınız yetkili servislerle çalışmanın sizler açısından yararları büyüktür. Servisten memnun kalmadığınızda servisi merkeze şikayet etme hakkınız vardır, takılan parçaların garantisi vardır.

Atölyede yapılan bakımlarda müşteri genelde acaba ne bakım yaptı? benim parçamı değiştirdi mi? …tüm bu soru işaretlerini ortadan kaldırmak servisin elindedir. Servis isterse tüm bakımları müşterinin yanında yapabilir. Arızalı olan parçayı değiştirip kombinizi çalışır halde teslim etmek hem bize hem de ;siz müşterilerimize huzur verecektir.

Bir başka konu ise arızalı parçaların servis tarafından götürülmesi konusudur.Kombiniz garanti kapsamında değilse arızalı olan parça sizindi,değişen parçanın da parasını vereceğiniz için; o da sizin parçanız olduğundan arızalı parçaları servisler alamazlar.

Evinizde kullanmakta olduğunuz doğalgaz cihazlarına kesinlikle müdahale yapmayınız.

Teknik Servis kombinizi devreye almaya geldiğinde kombinizin nasıl kullanılacağını anlatırken dinleyiniz, anlamadığınız yerleri tekrar anlatması için sorunuz.

Anlayana kadar sorunuz. Gerekirse servisin yanında kendiniz bir iki sefer cihazı çalıştırmayı ayar yapmayı denemelisiniz.

Kombileri oluşturan parçalar

Elektronik kontrol (modülasyon) kartı

Elektronik Ateşleme(iyonizasyon) kartı.

Fan motoru.

Prosestat (Hava akış sivici)

Gaz valfi.

Yanmayı sağlayan Elektrotlar.

Yanmayı kontrol eden iyonizasyon elektrotu

Sirkülasyon pompası.

Sıcak su akışını sağlayan çeşitli cihazlarda değişik isimlerle adlandırılan Üç yollu,Akış şarteli,Motorlu vana,Boyler gibi aynı amacı taşıyan parçalar.

Sıcak su Eşanjörü yada boyler.

Kalorifer suyunun ısındığı ana eşenjör.

Sıcak suyu ve kalorifer suyunu kontrol eden termostatlar yada NTC termostatları.

Isı emniyet limiti.

Alevin yandığı bölüm Brülör.

Gazın brülöre çıkış yaptığı Memeler.

Ateşleme Elektrotları

İyonizasyon Elektrotu

Su basma vanası

Emniyet ventili

Genleşme tankı.

Hava tahliye purjörü.

Siviç anahtarları.

Ön kapak üzerinde bulunan Elektronik karta bağlı konum Anahtar düğmeleri.

Su basıncını ve ısıyı gösteren Termomanometre.

Kalorifer borusuna bağlı ısı emniyet limiti.

Bay pas boruları.

Ventüri boğazı

Su Boşaltma vanası

Bacalı cihazlarda Baca emniyet limi

Duvar Tipi Kombi Cihazlarının Avantajları dezavantajlar.

Duvara monte edilen şofben tipindeki kombi cihazları hem ısıtma sıcak suyunu, hem de kullanım sıcak suyunu birlikte üretir. Cihazlar atmosferik brülörlü olup; ısıtma ve ısı değiştirici yüzeyleri paslanmaz çelik, bakır ve bronz malzemelerden yapılabilmektedir. Şekil olarak şofbenlere benzer ve duvara asılarak monte edilirler. Avantajları: Alternatiflerine göre ucuzdur. Hem ısıtma, hem de kullanma sıcak suyu temini aynı zamanda mümkündür. Duvara monte edildiği için az yer kaplar. Sirkülasyon pompası ve kapalı genleşme tankı üzerindedir. Dezavantajları: Ömürlerinin 3-5 yıl gibi kısa olması (Özellikle Türkiye’de kullanma suyunun çamurlu ve birçok ilde kireçli olması ciddi sorunlar yaratmaktadır. Şofbenlerin ekonomik ömürlerinin 8-10 yıl olduğu ve günde ortalama yarım saat kullanıldıkları düşünülürse, ısıtma mevsiminde günde ortalama 20 saat çalışan kombi cihazların ömürlerinin cihaz kalitesine ve kullanıma bağlı olarak 5 yıl olması doğaldır), Servis ve yedek parça giderlerinin fazla olması (Her ısıtma mevsimi sonunda bazı parça değişikliklerine ihtiyaç göstermesi), Kapasitelerinin sınırlı olması (Genellikle 20.000 – 25.000 kcal/h), Verimlerinin daha düşük olması, Otomatik kontrol sistemlerinin sınırlı olmasıdır. Sonuç olarak duvar tipi şofben prensibi ile çalışan komple cihazlar, iki en fazla üç katlı yapılarda, kazan monte edilecek yeri olmayan 80 – 100 m2 daireler için dezavantajlarına rağmen pratik olmaktadır. Baca sorunu olan yapılarda kombi cihaz kullanmaktan kaçınılmalıdır. Hermetik kombi ise daha fazla problem yaratan cihaz tipidir.

Doğalgaz Cihazlarının Verimli Kullanılması için Öneriler

Doğalgaz ile çalışan cihazlar, işletme(çalıştırma) maliyetlerini azaltırlar. Çünkü doğalgaz diğer yakıtlara oranla en ucuz ve verimli yakıttır. Bununla birlikte doğalgazın verimli kullanılabilmesi için bazı kurallara uymak gerekir. Ev ısıtması, sıcak su eldesi ve pişirmede doğalgazın verimli kullanılabilmesi için verebileceğimiz öneriler şunlardır:

Ev Isıtması:

1. Çatı izolasyonunuz yetersiz ise izolasyonunuzu uygun bir şekilde yaptırınız. Çatınızdaki ısı kaybınız %20 civarındadır. Bu şekilde ısıtma maliyetinizi azaltabilirsiniz.

2. Sistemlerinize ısı ayarlı termostat monte ettirdiğinizde veya ısı ayarlı termostatı bulunan cihazlar kullandığınızda gaz tüketiminiz optimize olacaktır.

3. Kapı ve pencerelerinizi yeniden yaptırırken izoleli malzemeler tercih ediniz. Konutlardaki tüm ısı kaybının %15’i pencere ve kapılardan olmaktadır. Mevcut izolesiz kapı ve pencerelerinizin kenarlarındaki boşlukları pencere süngeri ile kaplayınız.

4. Doğalgaz sobası kullanıyorsanız, soba filtrenizi cihazı kullanmaya başladığınız mevsime girdikten sonra her ay kontrol ediniz, gerekiyorsa değiştiriniz.

5. Verimli kullanma oda konforu 19 derecedir. Oda termostatı olduğunda 1 derece düşer ve yakıt tüketiminde %6 tasarruf sağlanır.

6. Termostatınızı, bir günden fazla evden uzak kalacaksanız, kapatınız.

7. Sıcaklığın içeride kalması için geceleri perdelerinizin örtülü olması büyük enerji tasarrufu sağlar. Pencerelerinizden güneş çekildiği zaman perdelerinizi kapatınız.

8. Soğuk havalarda sıcaklığı içeride tutmak için duvar veya pencere klimalarının dış havayla temas eden bölgelerini engelleyiniz. Tüm ısı kayıplarının %10’u yeniden ısıtılmak zorunda olan hava hareketlerinden dolayı gerçekleşir. Fakat bacalı veya bacasız tipte doğalgaz cihazlarının bulunduğu ortamlarda bulunması zorunlu olan 100 cm2 net geçişli havalandırma menfezini kesinlikle kapatmayınız.

9. Radyatörleri mobilya ve benzeri eşyalar veya perdeler ile engellemeyiniz, kapatmayınız. Radyatörler örtülürse %15 yakıt tüketimi artar.

10. Doğalgaz tüketim cihazı satın almak istediğinizde verimi yüksek olanı tercih ediniz.

11. Pişirme ocağını ısınma amaçlı kullanmayınız.

12. Bulunduğunuz ortamın konfor şartlarına uygun olarak ısınma cihazını ayarlayınız.

13. Bacalı cihazları dolapların içerisine yerleştirmeyiniz. Bu durum cihazların ortamdan yanma havası almasını engeller ve yanma verimi düşer.

Sıcak Su:

1.Sıcak Su Termostatınızı 50°C’ye ayarlayınız. Aşırı sıcak su sadece fazla enerji tüketmez aynı zamanda insan cildi için yanık tehlikesi oluşturacağı için sağlıksızdır.

2.Su ısıtma kontrol vanasını “pilot” konumuna getiriniz, eğer evden bir hafta veya daha fazla uzak kalacaksanız kapatınız.

3.Elle bulaşık yıkarken soğuk su ile durulama yapınız, bulaşık makinesinde yıkama yapıyorsanız makineyi tam dolu olarak çalıştırınız.

4.Sıva üstünden döşenmiş sıcak su borularının yalıtımını yapınız.

5.Yeni bir su ısıtıcısı alırken enerji verimi yüksek modelini tercih ediniz.

Ocak veya Fırının Verimli Kullanılması

1. Eğer pişirme tarifinde belirtilmiyorsa fırınınıza ön ısıtma yapmayınız.

2. Fırın kapağını yemek pişirirken açmayınız.

3. Üst yakıcı alevini tencere veya tavanızın boyutu kadar açınız.

4. Pişirme başladıktan sonra yavaş yavaş kaynatınız.

5. Zaman ve sıcaklık talimatlarına uyarak pişiriniz.

6. Kullanılmayan ocak brülörlerini (gözlerini) kapatınız.

7. Pişirme esnasında yemek kaplarını kapalı tutunuz.

8. Pişirme ocağını ısınma amaçlı kullanmayınız.

Doğalgazın Güvenli Kullanımı

İGDAŞ, 1992’den beri İstanbul’a doğalgazı güvenli ve yüksek kaliteli olarak sunmayı ilke edinmiştir. Bu ilke çerçevesinde İGDAŞ, abonelerini tüm iletişim kanallarını kullanarak sürekli bilgilendirmektedir. Aşağıda doğalga zın güvenli kullanılmasına ilişkin öneriler bulacaksınız: . Evinizde Ağır Bir Gaz Kokusu Duyarsanız Ne Yapmalısınız? Aslında kokusuz bir gaz olan doğalgaz, doğalgaz kaçağı olması durumunda kolayca anlaşılabilmesi için çürük sarımsak kokusuyla kokulandırmıştır. Benzer bir koku duyduğunuzda;

Kapı ve pencereyi açıp, ortamı havalandırınız.

Ana vanayı kapatınız.

Çakmak – kibrit yakmayınız.

Elektrik ekipmanlarını açmayınız, kapamayınız veya fişten çekmeyiniz.

Kapı zilini kullanmayınız ve kullandırmayınız.

Kıvılcım çıkarabileceği için telefonunuzu kullanmayınız.

Gaz kokusu olan mekanı herkesin boşaltmasını sağlayınız.

Komşunuzdan veya en yakın bir yerden İGDAŞ 187 Doğalgaz Acil Hattını arayınız.

187’ye ulaşamazsanız itfaiyeyi arayınız.

Koku bodrumdan geliyorsa bodruma girmeyiniz.

Arızayı kendiniz gidermeye çalışmayınız.

Eğer gaz cihazınızın yakınında hafif bir gaz kokusu hissederseniz pilot ateşiniz arızalı demektir. Cihazınızı onarım için servisine gösteriniz.

Binaların Dışında Gaz Kokusu Duyarsanız Ne Yapmalısınız?

Binaların dışında gaz kokusu algıladığınızda hemen 187 nolu DOĞALGAZ ACİL telefonunu arayarak ihbar yapınız. Bu mekandaki insanları uyarınız, Aşırı bir gaz kaçağı varsa o bölgenin elektriğini kestiriniz, Kordon altına alınmasını ve trafiğin durdurularak bölgenin güvenlik altına alınmasını sağlayınız. Gaz kokusu bina dışında olsa dahi, gaz kaçağı çevredeki yakın binalarda ve özellikle de bodrum katlarında olabilir. Bu durumda kesinlikle bodruma girmeyip 187 acil müdahale ekibini uyarınız. İhbar verilirken dikkat edilecek hususlar şunlardır:

Adınız, soyadınız ve telefon numaranız Gaz kokusu alınan bölgenin adresi ve tarifi Gaz kokusunun yoğunluğu (az, çok, aşırı … vb.) İGDAŞ Acil Müdahale Ekibi geldiğinde kendilerine yardım ediniz. Apartman boşluğunda Gaz Kokusu Duyarsanız Ne Yapmalısınız?

Ortamı havalandırmak için bina giriş kapısı ile aydınlığa açılan tüm pencereleri açınız Bina girişindeki ana doğalgaz giriş vanasını kapatınız Sigara içmeyiniz ve kibrit, çakmak ve ateş yakmayınız.

Elektrikli cihazlarınızı çalıştırmayınız, çalışır durumda olanları kapatmayınız.

Elektrik düğmelerini ve kapı zillerini kullanmayınız.

Asansör ve benzeri cihazları çalıştırmayınız.

Gaz kaçağının olduğu binada telefonları kullanmayınız.

İGDAŞ 187 Doğalgaz Acil Hattına haber veriniz.

Apartman yöneticisine haber veriniz.

Genel Güvenlik Önerileri Yanıcı, parlayıcı ve patlayıcı maddeleri doğalgaz yakıcı cihazlarınızdan, sayaçlarınızdan ve tesisatınızdan uzak tutunuz.

Elektrik tesisat ve cihazları ile telefon ve kızgın su borularının doğalgaz tesisat ve cihazlarına olan mesafesi en az 30 cm olmalıdır.

Bu nedenle elektrikli alet ve kabloları asla doğalgaz tesisatına asmayınız ve sarmayınız.

Doğalgaz tesisat borularının aktif inşaat malzemeleri ile temasına engel olunuz.

Tesisatınızı korozyona karşı koruyunuz.

Binanızın ana kapama vanasının yerini öğrenerek ani bir müdahale durumunda yapacaklarınızı tasarlayınız.

Doğalgaz tesisatını kendi amacı dışında ( elektrik, topraklama hattı vb.) kullanmak kesinlikle tehlikeli ve yasaktır.

Doğalgaz tesisatı borularını taşıyıcı yapı elemanı olarak kesinlikle kullanmayınız. Doğalgaz tesisatı borularını dolap veya asma tavan içinde bırakmayınız. …..Gaz Dağıtım şirketi tarafından mühürlenmiş vanalar , sayaçlar ve regülatörler yalnızca Gaz Dağıtım şirketi yetkilileri tarafından açılabilir.

Doğalgaz tesisatınızda veya cihazınızda yapmak istediğiniz tadilatları yeterlilik almış firmalara yaptırmanız zorunludur.

Ehliyetsiz ve yeterliliği olmayan firmalara kesinlikle tadilat yaptırmayınız. Doğalgaz cihazlarınızın bakımlarını yetkili servislerine yaptırınız.

Gaz veya ısı üreten cihazlarınızın yanına veya aynı odaya benzin solventler, cila sprey boyalar, spreyli böcek ilaçları ve benzer basınçlı kutular gibi patlayıcı ürünler koymayınız.

Bu tip uçucu ve patlayıcı ürünleri gaz cihazlarının yanından uzak tutmakla birlikte çocukların ulaşamayacağı kapalı bir yerde muhafaza ediniz.

Çocuklara gazın nasıl koktuğunu ve bu kokuyu duyduğunda yapması gerekenleri öğretiniz. Çocuklara ateşle oynamamalarını, doğalgaz cihazlarını kurcalamamalarını ve bunlara tutuşabilir maddelerle yaklaşmamalarını öğütleyiniz.

Doğalgaz Cihazlarıyla İlgili Güvenlik Önerileri Cihazlarınızın verimli ve güvenilir çalışmasını istiyorsanız imalatçının kullanma klavuzuna ve İGDAŞ’ın talimatlarına uyunuz.

Düzgün monte edilmemiş veya bakımı iyi yapılmamış cihazlar zehirli bir gaz olan karbonmonoksit üretirler.

Doğalgaz cihazlarında karbonmonoksit gazına sebep olan durumların bazıları şunlardır: Cihazın yakıcı bölümlerinde özel sargının iyi yapılmamış olması veya toz olması.

Bacaların tıkanması.

Temiz hava girişinin engellenmesi.

Karbonmonoksit her ne kadar renksiz, tatsız kokusuz olsa da karbonmonoksiti solumak, bulantıya, baygınlığa, soğuk algınlığına ve benzer semptomlara neden olur.

Aşırı oranda karbonmonoksite maruz kalmak ölüme neden olur.

Eğer doğalgaz cihazınızın iyi çalışmadığından şüpheleniyorsanız yetkili servis elemanları tarafından bakımını yaptırınız.

Pişirme ocakları ve bacalı doğalgaz cihazları 12 m3 den daha küçük hacimlere yerleştirilemezler.

Bu tip cihazların bulundukları mahalden en az 100 cm2 net geçişli atmosfere açılan havalandırma menfezleri bulunmalıdır.

Bu menfezler sürekli açık kalmalıdır.

Menfezin cihaz karşısındaki duvar veya pencereden açılmasına özen gösterilmelidir. Ayrıca konulacakları hacimlerin büyüklüğü ne olursa olsun bacalı cihazlar açık balkon, yatak odası, banyo, WC gibi yerlere konulmadığı gibi banyo, WC ve yatak odalarından duman boruları geçirilerek baca bağlantısı yapılamaz.

Bacalı cihazların bulunduğu bölümde iyi çekiş yapan bir baca bulunmalı ve cihaz mutlaka bu bacaya bağlanmalıdır.

Atık gaz boruları kapı ve pencere gibi yapı elemanlarından en az 20 cm uzakta olacak şekilde yerleştirilmelidir.

Gaz cihazlarının ısınan dış yüzeyleri ile kullanılan eşyalar arasındaki açıklık en az 50 cm olmalıdır. özarı bacalı ( hermetik ) gaz cihazlarının bacaları mutlaka atmosfere açık, hava sirkülasyonu olan yerlere bağlanmalıdır .

Bacalı cihazlar yanma için gerekli olan havayı bulundukları ortamdan almaktadırlar.

Estetik kaygılar nedeniyle bu cihazların bir dolap içine alınmaları yanma için ihtiyaç duyacağı taze havayı engellemektedir ve yanma kalitesini düşürmektedir.

Su Isıtıcılarına Yönelik Güvenlik Önerileri Su ısıtıcısını yanıcı, parlayıcı ve patlayıcı maddelerin konulduğu yerlere monte etmeyiniz.

Su sıcaklığını düşük tutmak haşlanma kazalarından insanı korur. Çocuklar, özürlüler ve yaşlı insanlar genelde haşlanmadan kaynaklanan yaralanmaların iyileşmesinde zayıf ve dirençsizirler. Su sıcaklığının 50°C’nin üzerinde olması ciddi yanıklara ve haşlanmaya hatta ölümlere sebep olabilir. Sıcaklığı ayarlamadan önce su ısıtıcısı kullanım talimatnamesini mutlaka okuyunuz.

Çatı İzolasyonu Güvenliği Çatı izolasyonu enerji faturalarının düşük gelmesine yardımcı olur. Ancak doğru izolasyon yapılmadığı takdirde yangın çıkma tehlikesi mevcuttur.

Dolayısıyla yalıtım yapmayı düşünüyor veya halihazırda yapmışsanız şu güvenlik önlemlerine dikkat ediniz. Yalıtımı; fırınlar, su ısıtıcıları, fan motorları, kapı zili transformatörleri, bacalar ve gaz yakıcı cihazlar ve benzeri ısı kaynaklarından uzak tutunuz.

Bu tip ısı kaynaklarının çevresine yanıcı, parlayıcı ve patlayıcı olmayan yalıtımlar monte ediniz. Yalıtımı mümkün olduğunca çıplak ve tüplü tellerden uzak tutunuz.

Çatı veya saçak borularını kapatmayınız.

Çatınızı periyodik olarak yalıtımın bozulması ihtimaline karşı kontrol ediniz.

Doğalgaz Yangınlarında Alınacak Önlemler Hemen söndürülmesi gereken diğer birçok yangın çeşidinden farklı olarak; gaz yangınlarının söndürülmesinde uygulanacak genel kural önce gaz akışını kesmek, sonra söndürmektir.

Bu nedenle, gaz yangınını derhal söndürmeye kalkışmamalı, gaz akışı kesilene kadar yanmasına izin verilmelidir.

Bu arada, gaz kesilerek yangın söndürülünceye kadar, yakındaki yanabilir maddelerin, yanan gazdan yayılan ısıyı absorbe ederek tutuşmasını önlemek için mümkünse uzaklaştırılması veya çevresi su ile soğutularak korunması gerekmektedir.

Eğer akan gazı kesecek vanayı kapamak için, yangının söndürülmesi mutlaka gerekiyorsa, çok kısa bir sürede gaz alevleri söndürülerek vana kapatılmalıdır.

Gaz alevleri karbondioksitli ya da diğer tip söndürücülerle söndürüldüğünde, yanmamış gaz akmaya devam ederse, çok büyük bir olasılıkla, havayla patlayıcı bir karışım yaparak herhangi bir tutuşma kaynağına eriştiğinde patlamaya neden olur.

Bu patlama ise gazın yanmasından dolayı oluşabilecek zarardan çok daha fazla bir zarar meydana getirebilir.

Bu nedenle öncelikle gaz akışının kesilmesine büyük önem gösterilmelidir.

Baca Yangınlarının Önlenmesinde Doğalgazın Önemi Doğalgaz temiz bir yakıt olduğu için yanmasından dolayı bacalarda is veya kurum oluşturmaz.

Ancak yeni doğalgaz kullanıcıları, kullandıkları eski yakıtlardan dolayı bacalarda birikmiş olan kurum ve isleri temizlettirirlerse daha verimli ısınırlar.

Baca temizliğinin yaptırılması konusunda, müşterilere gönderilen tüm doğalgaz faturalarının ön yüzünde uyarılar bulunmaktadır.

Bacaların temizliği ve standartlara uygunluğu hem tam yanma ile yakıt tasarrufu sağlar, hem de baca yangını çıkma ihtimalini ortadan kaldırır.

Baca yangınlarının toplam yangınlar içindeki payı küçümsenemeyecek kadar fazladır. Doğalgazın yaygınlaşmaya başlamasıyla baca yangınlarının oranı düşmeye başlamıştır.

1991 yılında baca yangınlarının toplam yangınlar içindeki payı %30 iken, 1999 yılında bu oran %10’a inmiştir.

Baca temizliği ihmal edilmemeli, yılda bir kez İtfaiye Müdürlüğü ile irtibata geçilerek baca temizliği yaptırılmalıdır. Deprem Güvenlik Önerileri Deprem öncesinde Doğalgaz tesisatınızın ana kapama vanası yerini öğreniniz.

Kombinizin ve su ısıtıcınızın duvara veya yere sallanmayacak şekilde monte edilmesine dikkat ediniz. Deprem sonrasında Doğalgaz ana kesme vanasını veya diğer vanaları hemen kapatınız.

Doğalgaz yakıcı cihazlarınızı, su ısıtıcılarınızı, duman bacalarını, havalandırma menfezlerini kontrol ediniz.

Gaz sızıntısının tamamıyla giderildiğinden emin olmadan elektrik düğmelerini açıksa kapatmayınız, kapalıysa açmayınız.

Telefonu kullanmayınız, ateş ve kıvılcım üreten aletleri yakmayınız veya açmayınız.

Binalarda Isı Yalıtımı Yoluyla Isınma Veriminin Arttırılması Bilindiği gibi binalar; pencereler, dış duvarlar, merdiven, ev duvarları, tavanlar, ısıtılmayan hacimler üzerindeki döşemeler, zemine oturan döşemeler ve açık geçitler üzerindeki döşemelerden ısı kaybetmekte ve bu yüzden binaların yakıt faturası yüksek gelmektedir.

Alınacak ısı yalıtımı önlemleriyle halen tüketilen yakıt miktarından Almanya’daki gibi yüzde 50, Amerika’daki gibi yüzde 60, İsveç’teki gibi yüzde 73 tasarruf yapmak mümkün olabilecektir.

Nasıl ki bir cihaz alırken satıcıdan cihaz ile ilgili “Garanti ve Kalite Belgesi” isteniyorsa, artık İstanbullular bir bina alırken veya kiralarken o binada ısı yalıtımı projesinin uygulanıp uygulanmadığını ve yıllık yakıt tüketimini soracak ve yakıt tüketimi az binaları tercih edeceklerdir.

Uygun yalıtım ile aşağıdaki oranlarda enerji tasarrufu sağlanabilir.

Çatı Yalıtımı % 20 Dış duvar yalıtımı %15 Pencere-kapı yalıtımı % 15 Sızdırmazlık önlemleri % 10 Toplam enerjinin %40’ı konutlarda tüketilmektedir.

Konutların enerji giderleri; ısıtma, sıcak su, aydınlatma, pişirme,çamaşır yıkama vs. tüketimlerdir.

Oransal olarak kullanılan enerjinin; % 81’i konutun ısıtılmasında, % 11’i banyo ve mutfakta, % 8’i elektrikli aletlerde harcanmaktadır.

Çatı yalıtımıyla, çatı katı tavanlarında nemlenme ve yoğuşma önlenmekte, binanın ömrü uzamakta ve çatı katında daha konforlu bir ortam oluşmaktadır.

Binaların dış duvarları ısı yalıtımlı ise çatlak, kabarma, pullanma, nemlenme ve yoğuşma olmaz, binanın ömrü uzar.

Isı yalıtımı önlemleri, binanın toplam inşaat maliyetinin en fazla %3’ünü bulmasına rağmen, yıllık yakıt tüketiminde en az yüzde 50 tasarruf sağlayarak İstanbulluların bütçesine önemli katkılarda bulunacak ve çevre de temiz kalacaktır.

Enerjide tasarruf, en az enerjiden en çok fayda temini ile mümkün olur.

En az enerji ile sağlanan konfor şartlarının arzulanan pratik konfor sınırlarına kolayca erişmesi aşağıdaki bireysel önlemlerle mümkündür.

Kışın en soğuk günlerinde evin iç sıcaklığını en çok 20°C konfor sıcaklığına ayarlayınız.

Konfor sıcaklığından sonra 1°C iç sıcaklık artışı %5 civarında bir enerji kaybına neden olmaktadır.

Odalarda, masa, sandalye ve yataklarınızı dış duvarlardan uzak tutunuz.

Güney cephesindeki pencerelerden gündüzleri güneş girmesini sağlayınız. Geceleri bu pencereleri panjur, perde ve rüzgarlık ile kapatınız.

Gece, gündüz ısınan evleri % 50 – 55 nemlendiriniz. 18°C ısınan bir odanın nemlendirilmesi ile hissedeceğiniz pratik konfor sıcaklığı 20°C’nin üstünde olacaktır.

Nemli hava sıcaklığı daha iyi tutacak, buharlaşma azalacağından vücudunuz daha az ısı kaybedecektir. Radyatörlerin üstlerini ve önlerini estetik amaçla kapatmayınız, mobilya, perde ve eşyalarla engellemeyiniz.

Bu durumda ısı odanıza homojen bir şekilde dağılamaz. Radyatör ile duvar arasında boşluk bırakınız.

Eğer inşaat aşamasında duvarlara yalıtım yapılmamışsa radyatör arkası yalıtımını prefabrik folyo kaplı polietilen levhalarla kolayca yapabilirsiniz.

Bu durumda ısının odaya yayılmadan önce dışarıya çıkmasını önlemiş olacaksınız. Kullanmadığınız ev bölümlerinin (oda, kiler, antre ve merdiven) radyatörlerini kapatınız.

Hermetik/Bacalı Kombi arasındaki fark nedir?

Bacalı kombiler, yanma için gerekli olan havayı monte edildiği mahalden, hermetik

modeller ise özel atıkgaz boru donanımı sayesinde direkt dış ortamdan alan cihazlardır. Busebeple bacalı kombilerin monte edileceği mahaller için bazı sınırlayıcı havalandırma şartlarımevcut olup, montaj ve kullanma kılavuzlarımızda bu bilgiler tüm detayları ile verilmektedir.

Mekanıma uygun kombi kapasitesini nasıl belirleyebilirim?

Kombi kapasite seçimi yapmadan önce ısıtılacak mekanın ısı kaybı hesabının yapılmasıgerekmektedir. Ayrıca, kombi birleşik bir cihaz olup, kullanım sıcak suyunu da üretmektedir. Sıcak su konforunun artırılmasına bağlı olarak da cihaz kapasitesinin büyütülmesi gerekebilir. Örneğin; kombinin monte edileceği mahalde birden fazla banyo kullanılıyor ise ısıl gücü 20.000 kcal/h kapasitenin üzerindeki (26.000 ve 30.000 kcal/h kapasiteliler) ürünlerimizin kullanılması gerekmektedir. Bunların kullanımı ile yüksek debilerde sıcak su temini yapılabilir. Detaylı ısı kaybı hesabı ve keşif için Yetkili Demirdöküm Satıcılarımıza başvurunuz.

Kombi bakımı ücretli midir?
Kombi bakımı ücretlidir. Bakım kapsamında kombiye ait komponentlerin hepsinin

bakımı ve temizliği yapılmakta; kalorifer tesisatı ve su basıncı kontrol edilmekte, bacalı

modellerde baca çekişi kontrol edilmektedir.

Kombi montajı ücretli mi?

Kombi montajı ücretlidir. Kombi montaj ücreti, montajı yapan tesisatçı firmaya ödenmektedir.

Baca bağlantısı nasıl yapılmalıdır, ideal koşullar nelerdir?

Bacalı kombilerde,

a. Kombi üzerindeki baca çıkış ağzı ile baca deliği arasında dikey olarak en az 33 cm

mesafe bırakılması gerektiği dikkate alınmalı ve cihazın yer seçimi buna göre yapılmalıdır. Bunun sağlanabilmesi için ürün ile birlikte verilen montaj şablonu

kullanılmalıdır.

b. Cihaz, yüksek sıcaklığa dayanıklı ve sağlam bir duvara monte edilmelidir. Eğer

duvar yanabilir bir malzemeden yapılmışsa, yanmaz malzeme ile korunmalıdır.

c. Cihaz iyi havalandırılan bir ortama monte edilmelidir.

d. Cihaz, müşteri rızası ve talebi olsa dahi banyoya veya duşu, küveti olan kapalı bir

odaya ve yatak odasına monte edilemez.

e. Cihaz dış ortama açık bir balkona monte edilmemelidir.

f. Baca şartlarının sağlanması şartıyla, kapalı balkona cihaz monte edilebilir. (Mahya

seviyesini geçecek yeni bir baca yapılabilir, veya mevcut bacaya bağlanabilir)

g. Kombi askı kancasının döşemeden yüksekliği 1.9-2.1 metre arasında olmalıdır.

h. Kombi, set veya tezgah üstüne monte ediliyorsa, kombinin alt tarafında en az 30

cm mesafe bırakılmalıdır.

i. Cihaz kapalı bir dolap içine monte edilmemelidir.

j. Bacalı cihazlar mümkün olduğunca bacaya yakın bir yere monte edilmelidir. (Baca

bağlantısız kullanılamaz)

Baca çekişinin kontrolü Airfel Yetkili Servislerince yapılmalıdır.

Hermetik kombilerde,

a. Atık gaz sistemi uygun dış duvarın konumuna göre, kombinin üst çıkışından,

arka duvara, sol taraftaki veya sağ taraftaki duvara monte edilebilir.

b. Atık gaz sistemi yatay pozisyonda uygulanmalıdır. Sokaktaki yağmur suyunun,

cihazın içine girmesini önlemek için, dışarıya/aşağıya doğru %2 meyilli yapılması

gereklidir.

c. Yoğuşmalı kombiler için, atık gaz sistemi yatay pozisyonda uygulanmalıdır.

Fakat cihazın drenaj bağlantısı bulunduğu için dışarıya/yukarıya doğru % 2 meyilli

yapılması gereklidir.

Hermetik kombinin atık gaz boru donanımı Yetkili Servislerimiz tarafından monte

edilmelidir.

Kombi atık gaz borusu kaç metre olmalı?

1 adet 90° dirsek kullanımı ile birlikte yatayda 4 metreye kadar atıkgaz borusu

kullanılabilir. Dikey bağlantı veya diğer özel atıkgaz boru donanımı aksesuarlarının

kullanımının gerektiği hususlarda ise Yetkili Satıcılarımıza veya Yetkili Servisimize

başvurunuz.

Kombime ne kadarlık radyatör taktırabilirim?

Kombi kapasitesine ve radyatör tipine bağlı olarak değişkenlik göstermektedir. Alım

öncesinde Yetkili Satıcımıza keşif yaptırmak suretiyle kombi kapasitesinin ve radyatör

ihtiyacının belirlenmesi gerekmektedir.

Kombimi en ekonomik nasıl kullanabilirim?

a. Airfel kombiler, modeline bağlı olarak standart veya opsiyonel olarak verilmekte olan kontrol tertibatları ile (oda termostatı, dış hava kompanzasyon ünitesi gibi) cihazın daha ekonomik çalışması sağlanabilir.

b. Cihazın ısıl gücünün kullanılan radyatör ısıl gücü ile uyumlu olması gerekmektedir. Cihaz ilk devreye alma işleminde ısıl güç ayarı Yetkili Servisleri tarafından yapılmaktadır.

Kombinin saatte tükettiği gaz miktarı nedir?

kombiler mekanın izolasyonu ve kullanım şartlarına göre modülasyonlu

olarak çalışma özelliğine sahiptir. Bu özellik kombinin sık devreye girip çıkmasını

engelleyerek yakıt tasarrufu sağlamaktadır. Gaz tüketimi kombinin kullanıldığı ortamın

izolasyonu, konfor sıcaklığı, dış hava koşulları ve kombi kapasitesine bağlı olarak değişkenlik arz eder. Örneğin; 20.000 kcal/h kapasiteli Aden kombimizin gaz tüketimi devrede olduğu süre boyunca 1,7-2,79 m³/h arasındadır.

Kombimin basınç ayarı kaçta olmalı?

Manometreden okunacak basınç değerinin 1-2 bar arasında olması gerekmektedir.

Kombi eşanjörünüz neden yapılıyor, bakır mı, çelik mi?

kombi ürün gamında bitermik ve çift eşanjörlü modeller mevcuttur. Isıtma sistemi için kullanılan birinci eşanjörler (primer eşanjörler) %100 bakır malzemeden üretilmiş olup, korozyon dirençlerinin artırılması amacıyla da su bazlı alüminyum boya kaplanmaktadır. Çift eşanjörlü modellerde sıcak su devresinin ısıtılması amacıyla kullanılan ikincil (sekonder) eşanjörler ise paslanmaz çelik malzemeden imal edilmiştir.

Oda termostatı ne işe yarıyor?

Kullanıcı tarafından ayarlanabilen sıcaklık değerine bağlı olarak, termostatın bulunduğu

bölgede hassas sıcaklık konforu sağlanmaktadır. Oda termostatı, ortam sıcaklığına göre kombiyi açıp kapatarak, yakıt sarfiyatını azaltmaktır.

Ankara Baymak Kombi Servisi

Ankara Alarko Kombi Servisi

Ankara Demirdöküm Kombi Servisi

Ankara Ferroli Kombi Servisi

Ankara Vaillant Kombi Servisi